Ugostiteljska oprema

Uvjeti kupnje i dostave

Uvjeti kupnje i dostave – pravila po kojima se odvija kupnja i prodaja u web shop prodavaonici u vlasništvu MASTER CATERING GASTRO j.d.o.o. – i opći uvjeti poslovanja..

UVJETI KUPNJE I DOSTAVE – PRODAJA

VLASNIK ROBE

Vlasnik i PRODAVATELJ robe je trgovačko društvo MASTER CATERING GASTRO j.d.o.o. sve do trenutka primitka uplate označene cijene u CIJELOKUPNOM IZNOSU koji je označen na WEB SHOP stranici.

PRIMITKOM označene cijene kao uplate vidljive I registrirane na poslovnom računu društva MASTER CATERING GASTRO j.d.o.o. kupac postaje vlasnikom kupljene robe. Izvršenjem parcijalne uplate istaknute cijene kupac ne stječe pravo vlasništva NITI STJEČE prava kupca.

PRISTUP KUPCA

Kupac kupnjom robe u društvu MASTER CATERING GASTRO j.d.o.o. ( u daljem tekstu MCG ) putom WEB SHOP servisa ili bez uporabe istog pristaje na sve odredbe iz ovdje istaknutog reglementarija – te mu pripadaju sva prava zaštite kupca u skladu sa propisima RH tako I pravnim regulacijama EU. Za eventualne sporove stranke će se obratiti mjesno i stvarno nadležnom sudu PRODAVATELJA.

Stranke će stupiti u ugovorni odnos isključivo razmjenom pisanih poruka.Ugovor među strankama je zaključen kada je kupac prihvatio izvršio uplatu temeljem obrazca iz WEB SHOP trgovine na internetskoj stranici MCG ili kada je izvršio uplatu avansa po numeriranoj ponudi iste pravne osobe..

MASTER CATERING GASTRO j.d.o.o. može bez posebnog obrazloženja odbiti uplatu kupcu i vratiti mu pristiglu uplatu – bez posebnog obrazloženja, ne navodeći razloge za takvu odluku !!!

DOSTAVA ROBE I JAMSTVO

Nakon izvršenog plaćanja označene cijene robe u cjelovitom iznosu KUPAC stječe pravo na dostavu robe.


DOSTAVA ROBE

  • Uvjeti kupnje i dostave reguliraju dostavu robe na idući način.
  • Roba se dostavlja na sve adrese u slijedećim zemljama:
  • RH Hrvatske

 

Robu dostavljaju konvencionalni prijevoznici koje je odabrao PRODAVATELJ. Sva roba koja je plaćena sukladno ovim pravilima dostavlja se kupcu NA TROŠAK prodavatelja.

ZA ROBU ČIJA JE VRIJEDNOST MANJA OD 2.200,00 KN + pdv – DOSTAVA SE VRŠI NA TROŠAK KUPCA!

PRODAVATELJ NE ODGOVARA ZA OŠTEĆENJA U TRANSPORTU.

U slučaju oštećenja robe u transportu kupac MORA ODBITI PRIMITAK OŠTEĆENE ROBE i putem prodavatelja reklamirati oštećenje.

ZA NEZNATNA OŠTEĆENJA ROBE KUPAC NE STJEČE PRAVO ZAMJENE ROBE VEĆ SAMO PRAVO NA UMANJENJE CIJENE U VISINI OD 3% CIJENE ROBE. !!!

KUPAC NE MOŽE TRAŽITI POVRAT KUPOVNINE :

Ako nedostatke koji su očiti nije reklamirao u roku od 2 (dva )dana od primitka robe.

Ako je roba tek estetski “oštećena” – koje oštećenje ne priječi redovitu uporabu stvari.

Iznimno od gore navedenih odredbi kupac može robu vratiti kupcu na KOMISIONU prodaju nakon koje mu se uplaćuje postignuta cijena.

Svako drugačije postupanje kupca od gore naznačenih odrednica može MCG eu prouzročiti štetu – u tom slučaju KUPAC istu mora naknaditi u cijelosti.

JAMSTVO

  • Na kupljenu robu kupac ima pravo jamstva za ispravno funkcioniranje u periodu od 12 mjeseci minimalno.
  • Kupac stječe pravo na dulji rok jamstva ukoliko tvornica-proizvađač daje dulji rok jamstva za uređaj koji je kupljen.
  • JAMSTVO se ostvaruje kontakom PRODAVATELJA kojem kupac saopćava nedostatak u pismenoj formi.
Gore naznačene odredbe su obvezne te se drži da je kupac robe na njih pristao stupanjem u poslovni i ugovorni odnos s trgovačkim društvom MCG.